CENNÍK / PRICE LIST
 

Prvá hodina                                  5 € /hod
1x do týždňa online                     15 € / hod
2x a viac do týždňa online           12 € /hod
1x do týždňa osobne                    17 € /hod
2x a viac do týždňa osobne          15 €/ hod
Prvá hodina - platba po výučbe, každá ďalšia hodina sa platí dopredu.
Je možné nahradiť si hodinu ak je oznámená 12 hod pred začatím doučovania.

MagicDay